Hà Giang – Bắc Cạn (P1): Nặm Đăm dưới chân Cổng Trời


Tháng 3 năm ngoái ngồi uống trà ở Cổng Trời trong cái lạnh se sắt buổi chiều, Giàng bảo lần sau bọn chị quay lại ở nhà em nhé, nhà em ngay Nặm Đăm. Lúc đó còn bảo ừ không biết lần sau là khi nào. Vậy mà tròn 1 năm sau, mình đã quay …

Đọc tiếp Hà Giang – Bắc Cạn (P1): Nặm Đăm dưới chân Cổng Trời