Về Cái Bè ăn đám giỗ


Tôi là một đứa sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng chưa bao giờ được đi ăn đám giỗ người miền Tây. Với tôi đây là cơ hội để có thể cảm nhận nét văn hóa một vùng miền khác. Và cũng đã nghe danh món ăn miền Tây rất lạ, nên nhất …

Đọc tiếp Về Cái Bè ăn đám giỗ