Nhớ Tây Bắc ngày cuối năm


Sáng nay, mình sẽ viện cớ Đức chiếm mất máy server của mình dành coi phim để ngồi viết cho Tây Bắc của mình. Tây Bắc của những viển vông và liều lĩnh  thời trẻ. Mãi đến khi gần đi thì bố mẹ mới biết mình đặt vé đi từ cả nửa năm trước. Như …

Đọc tiếp Nhớ Tây Bắc ngày cuối năm